Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
6 mei
Stekjesmarkt van ZWO 
Ook dit jaar  organiseert de ZWO commissie van Sittard een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is op 6 mei bij de ontmoetingskerk in Geleen en de tweede op 13 mei bij de Johanneskerk in Sittard.
Iedereen die iets over heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant, een kruidenplantje, jonge planten of zaaigoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon, noem maar op.
Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden. Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China. Namens ZWO- Sittard,
Iet den Boer
[Opgenomen op: 06-04-2018]
22 april
Koor uit Bourscheid (Lux) in Geleen 
In de dienst van 22 april krijgen we medewerking van het koor uit Bourscheid (Luxemburg) aan de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Onze organiste Nelly de Haan heeft samen met haar man Bert meerdere jaren in Bourscheid in Luxemburg gewoond. Nelly was daar organiste in de Rooms-katholieke kerk en begeleidde ook het koor van de kerk. Al geruime tijd geleden heeft Nelly het koor uitgenodigd om een keer naar hier te komen en mee te zingen in de Ontmoetingskerk.
Zondag 22 april is het zover. Dan heten we het koor graag welkom! Uiteraard speelt Nelly op het orgel. In deze gezamenlijke dienst zal het koor, zoals dat heet, de mis zingen. Alle elementen uit de klassieke misviering komen dan ook terug. En het is dan ook op zijn plaats met elkaar het avondmaal te vieren. Van harte welkom allemaal in deze bijzonder dienst.
Pier Prins
 
[Opgenomen op: 05-04-2018]
15 mei
Gemeenteberaad op 15 mei 
Uitnodiging voor de gemeentevergadering.
Op 15 mei zal er weer een gemeentevergadering worden gehouden, samen met Sittard-Grevenbicht. Er wordt nu gekozen voor een avond met een persoonlijke inbreng vanuit de beide gemeenten, dus niet voor zaken als de financiën. nadere informatie volgt.
Kees van Luijk, scriba
[Opgenomen op: 03-04-2018]
Bertha Verkerk volgt Wouter den Dulk op 
De voorzitter van onze kerkenraad Wouter den Dulk is helaas wegens fysieke klachten genoodzaakt dat ambt niet langer te vervullen. De kerkenraad is verheugd dat Bertha Verkerk bereid is hem op te volgen. De kerkenraad stelt haar daarom kandidaat voor het ambt van ouderling-voorzitter kerkenraad. Eventuele bezwaren kunnen worden ingebracht of tegenkandidaten kunnen worden gesteld, schriftelijk bij de scriba, en wel tot uiterlijk 29 april 2018.
Wouter is gelukkig wel in staat om de Raad van Beheer te versterken en aan te blijven als ouderling. De kerkenraad heeft besloten hem te benoemen tot ouderling-kerkrentmeester na zijn aftreden als voorzitter van de kerkenraad.
Voorts treedt in mei de nieuwe kerkorde van de PKN in werking, waarbij huidige classes worden samengevoegd. De classis Limburg houdt dan op te bestaan, waardoor Ruud Steen als ouderling niet langer assessor is (ouderling met een bijzondere taak). De kerkenraad heeft besloten hem als ouderling en lid van de kerkenraad te belasten met de coördinatie van de oudsten bij de kerkdiensten.  
[Opgenomen op: 03-04-2018]
22 april
Eye for Zambia op 22 april in Geleen 
ZWO Eye for Zambia
Samuel en Tamara zijn met hun kinderen Bram, Aron en Seth op verlof in Nederland. Ze hebben nu ruim een jaar in Macha, Zambia gewerkt en zijn daar een oogkliniek aan het opzetten. Ze hebben al veel mensen kunnen helpen: er zijn (staar)operaties gedaan, brillen aangemeten en andere oogproblemen behandeld.
In Zambia wonen, net als in Nederland, ruim 16 miljoen mensen, maar er zijn maar heel weinig, minder dan 25, oogartsen werkzaam. Bovendien is op veel plaatsen de oogzorg te duur voor de ‘gewone man’. Er valt nog veel te doen in Zambia.
Op 22 april zullen Samuel en Tamara na de (gezamenlijke) dienst over hun werk vertellen en er een en ander van laten zien. En u kunt natuurlijk vragen stellen. U bent hierbij van harte uitgenodigd!!
 
[Opgenomen op: 30-03-2018]

Foto uit Archief  | Alles 


17-11-2017 | Sirkelslag 

Kerkdiensten  | Alles 
22 april
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
27 april
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
29 april
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
1 mei
10:00 uur Sittard, Johanneskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015