Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
2 februari
09:00 Urmond
2 februari
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk
4 februari
10:30 Huize "Hoogstaete"
9 februari
10:30 Sittard, Johanneskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Eye for Zambia
 
Wat vliegt de tijd voorbij. Het is alweer december en dat betekent dat het deze maand maar liefst 3 jaar geleden is dat we in het vliegtuig stapten. Samen met 2 kleuters en een baby op weg naar Zambia. Op weg naar een nieuw avontuur, maar vooral op weg met een missie. Onze bestemming was het Macha Mission Ziekenhuis om daar een oogkliniek op te richten. Inmiddels is het 2019 en kijken we verbaasd en verwonderd om ons heen. Er is veel veranderd de afgelopen 3 jaar. Lees de gehele nieuwsbrief
[Opgenomen op: 15-01-2020]
Doe mee met Sirkelslag!
7 februari
 
Uitnodiging Sirkelslag YOUNG
 
Sirkelslag YOUNG wat is dat?
Dit is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland. Voor wie is deze wedstrijd?
Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Hoe gaat dat dan in z’n werk?
Je speelt het spel met je team vanuit je eigen locatie en speelt online tegen honderden groepen uit heel Nederland. Een team bestaat uit min. 5 en max. 12 kinderen. Je team krijgt opdrachten en vragen, die je die avond in teamverband moet uitvoeren/ beantwoorden. Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je punten. Meer info: www.sirkelslag.nl Wanneer is het?
Sirkelslag Young gehouden op vrijdagavond 7 februari 2020.
We gaan dit houden in de Ontmoetingskerk. Adres: Emmaplein 50 te Geleen.
Om 18.00 uur willen de avond starten met een korte kennismaking, daarna gaan we frietjes met elkaar eten. Exact om 19.30 uur begint het spel tot ca. 22:00 uur.
 
Hoe kan ik mij aanmelden?
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Heb je zin in een leuk, gezellig en spannend avondje? Geef je dan op! Als je vrienden of vriendinnen hebt (in dezelfde leeftijdsklasse), dan kunnen zij natuurlijk ook mee doen.
Willen jullie a.u.b. z.s.m. doorgeven of je mee wilt doen met Sirkelslag Young? Dan kunnen wij beginnen met de voorbereidingen. Alvast bedankt!
Mail je aanmelding graag z.s.m. en uiterlijk voor 24 januari naar jennifer.hoen@xs4all.nlthea.coenen@home.nl of henrikes@home.nl
Ook voor vragen kun je hier terecht.
Wij hebben er veel zin in!
Hopelijk tot vrijdag 7 februari.

 
Groetjes van het jeugdwerk van de protestantste gemeente
van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.

[Opgenomen op: 12-01-2020]
Hoe het kerkblad in 1967 ontstond
 
OM HET NIET TE VERGETEN Bij de start van ons nieuwe gemeenschappelijke kerkblad “Onderweg” is het goed het allereerste begin van de plaatselijke kerkbladen in de Westelijke Mijnstreek in herinnering te brengen. Ik moet mij beperken tot de voorlopers van “Onderweg” die de namen “Gemeentenieuws” en daarna “Kerknieuws” droegen. Voor het blad “Ons Kerkje” van de toenmalige Hervormde gemeente te Grevenbicht kan ik putten uit het boek van ds. Röell c.s. “Godt bewaert de sinen in noot”. Van de bladen van de toenmalige Hervormde gemeenten te Geleen-Oost en te Sittard en de Gereformeerde Kerken van Geleen en Sittard weet ik onvoldoende, maar wellicht kan iemand anders die leemten opvullen. Hetzelfde geldt voor “Gaandeweg”. We schrijven 1967. In de Westelijke Mijnstreek zijn er niet minder dan 7 zelfstandige Protestantse gemeenten: de Hervormde gemeente te Beek (incl. Stein) met kerken in Beek en Stein-Nieuwdorp (de Blokhut aan de Kinskystraat), de Hervormde gemeente te Urmond/Geleen-West met kerken in Urmond en Geleen-Lutterade/Lindenheuvel (de Tunnelkerk aan de Houtmanstraat), de Hervormde gemeente te Grevenbicht met de kerk aan de Heilig Kruisstraat, de Hervormde gemeente te Geleen-Oost met de Kruiskerk aan de Parklaan, de Hervormde gemeente te Sittard met de huidige Gruizenkerk, de Gereformeerde Kerk van Geleen met de Bethelkerk aan de Groenstraat en de Gereformeerde Kerk van Sittard met de Johanneskerk. Van al deze kerken bestaan in december 2019 alleen nog de kerken te Beek, Grevenbicht en Urmond en de Gruizenkerk en de Johanneskerk te Sittard. De Ontmoetingskerk te Geleen is sindsdien nieuw gebouwd. In 1967 is het proces van de sluiting van de kolenmijnen en de bijbehorende cokesfabrieken in volle gang. De grote en modernste mijn, de mijn Maurits in Lutterade, is al een jaar dicht, maar de beide cokesfabrieken in Geleen en Beek werken nog. De mijnsluiting leidt tot het wegtrekken van veel Protestanten uit de streek. De Hervormde gemeente te Beek, waarvan veel leden in de Steinse onderdelen Nieuwdorp en (Nieuw)-Kerensheide en in het nu verdwenen dorp Oud-Kerensheide (thans Sabic-terrein) wonen, verliest heel wat leden. Er is echter wel degelijk elan in de gemeente, onder de bezielende leiding van ds. Chris Muller. Toen in 1966 de mijn Maurits sloot, richtte hij met enige jonge gemeenteleden de Gespreksgroep 66-2000 op, waarbinnen werd nagedacht over de toekomst van de gemeente in de nieuwe situatie. Eén van de uitkomsten was het besluit tot oprichting van een plaatselijk kerkblad met de naam “Gemeentenieuws”. Er bestond namelijk op dat moment wel een provinciaal blad “Hervormd Limburg”, maar dat was een onderdeel van het landelijke “Hervormd Nederland”, dat steeds meer in politiek vaarwater terecht kwam. Daardoor verschenen er in Hervormd Limburg steeds minder plaatselijke berichten, vandaar de behoefte aan een plaatselijk blad. De redactie zowel als het productieteam van het Gemeentenieuws werd gevormd door de jonge Steinse gemeenteleden Gerard en Truus Mietus-Rompelman. Iedere maand typte Truus een stencil voor één bladzijde A4 met tekst, met op de achterzijde advertenties van de toen nog vele kleine ondernemers, vooral uit Stein en Elsloo. Met de advertentieopbrengst konden de productiekosten worden betaald, want de kerkgemeente was na een moeilijke voorgaande periode totaal blut. Typfouten op het stencil moesten met lak worden gerepareerd. Het stencil werd afgedraaid door de heer J. Marell, overbuurman van Gerard en Truus in de Drossaard Maesstraat te Stein, die over een stencilmachine kon beschikken. Marell was zelf Rooms-Katholiek, een voorbeeld van vroege oecumenische instelling! Vrijwilligers brachten het blad overal in Beek, Oud-Kerensheide, Elsloo, Stein enz. rond. Opmerkelijk is het dat de thans niet meer zo jonge Truus Mietus tot op de huidige dag aan het kerkblad is verbonden en dat ook met “Onderweg” voortzet. Zij is nu alweer jarenlang rondbrengster in wijk 68, Elsloo-Oost. Voor mij ligt nummer 1 van de eerste jaargang, gedateerd september 1967. Wat is er zoal in de gemeente aan de hand? Een greep:
Mevr. J. Huizinga-de Vries uit Oud-Kerensheide neemt het initiatief voor ouderenmiddagen om het onderlinge contact te verbeteren. De eerste wordt gehouden op 7 september 1967 in het Koetshuis te Beek.
De beide Zondagsscholen in het Koetshuis te Beek en in de Blokhut te Nieuwdorp beginnen weer.
Er is een eerste kennismaking met de nieuwe gezangbundel-in-ontwerp in de vorm van een Classicale zangavond in de Kruiskerk te Geleen.
Arthur Kock trouwt in de Augustinuskerk te Elsloo (wij hebben hem herdacht op de Voleindingszondag in november 2019).
De Gespreksgroep voor de Gezinsweek komt weer bijeen.
Kerkdiensten zijn er iedere zondag om 9.00 uur in Nieuwdorp en om 10.15 uur in Beek. Voorgangers zijn, naast ds. Muller, ds. Van den Ende van Grevenbicht en ds. Stoffels van Valkenburg.
Ik wil het voor nu hierbij laten. Als deze enigszins nostalgische terugblikken gewaardeerd worden, kan ik allicht nog eens verder in het kerkbladarchief bladeren. Sinds 1970 ben ik zelf aan het kerkblad verbonden, vanaf dan kan ik uit de eigen herinneringen putten. De volgende mijlpalen zijn 1971 (vernieuwing van het Gemeentenieuws dat nu een gemeenschappelijk blad van de Hervormde gemeenten Beek en Urmond/Geleen-West wordt), en 1975 (oprichting van het blad “Ons Kerkje” in de Hervormde gemeente te Grevenbicht).
Wim Hoogstraten
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Passage over Voeding
15 januari
 
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 15 januari haar ledenmiddag met een lezing van Mia Smeets getiteld: “Voeding als medicijn. Gezond eten voor meer vitaliteit”. Vitaliteit betekent “energie, levensvreugde, gezondheid, positief welbevinden”, een doel van eenieder die gelukkig en gezond wil zijn. Iedereen kan hiervoor het heft in eigen handen nemen, uit verantwoordelijkheidszin en respect voor zijn lichaam en leven. De visie op voeding is door de wetenschap en de ervaring in de loop van de voorbije jaren veranderd. Er is meer en meer zekerheid dat voedingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van verschillende ziekten zoals, hart- en vaatziekten, osteoporose, diabetes, kanker. Over- gewicht is een belangrijke risicofactor voor chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen.
Maar wat is gezond eten?
Tijdens de bespreking van dit thema proberen we antwoord te krijgen op deze vraag. Er komen zaken aan de orde als: moet vet uit de voeding? Dieet veroorzaakt overgewicht! Drinken om af te vallen: belang van vocht voor het lichaam. Eten om af te vallen: bestaan er voedingsmiddelen die de vetverbranding stimuleren en zo helpen bij afvallen? Advies op gebied van suiker en koolhydraat consumptie. Eiwitten als bouwstof! Welke producten die we eten kunnen door gezondere producten vervangen worden?
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen € 4,-- incl. 1 consumptie.
[Opgenomen op: 12-01-2020]
ACTIE KERKBALANS 2020
 
  INSPIRATIE, ONTMOETING EN BEMOEDIGING
Het thema van Actie Kerkbalans in 2020 is “Geef voor je kerk”. Juist in deze tijd van individualisering is het belangrijk om een plek te hebben waar we samen het geloof kunnen beleven en vieren. De kerk is immers de plek om tot jezelf te komen, om anderen te ontmoeten en om God te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om je te bezinnen. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun. Een plek waar je deelt met anderen en kunt nadenken over zingeving en je rol in de maatschappij. Kortom, meer dan de moeite waard om voor te geven. Voor de eerste keer doen we dat als Protestantse Gemeente Sittard-Geleen en Geleen-Beek- Urmond met een gezamenlijke folder. Omdat we Samen Verder willen. ACTIE KERKBALANS
De Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van alle kerken in Nederland waarmee zij een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage. Zo ook in onze Protestantse kerkgemeenschappen Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht. Jaarlijks vragen wij in de tweede helft van januari aan onze leden, u dus, om uw financiële bijdrage voor de plaatselijke kerk kenbaar te maken. Actie Kerkbalans levert de belangrijkste bijdrage aan de inkomsten van onze kerk. KOSTEN EN OPBRENGSTEN
De gemeente die we samen zijn kost geld. Denk hierbij aan onze predikanten die elke week diensten verzorgen in de kerken, maar ook op regelmatig basis in de verzorgingshuizen en op andere plaatsen. Het pastorale werk, bezoeken van nieuw ingekomen personen, zieken en anderen die hulp nodig hebben wordt voor een groot deel door onze predikanten gedaan. Daarnaast kost ook het onderhoud en de verwarming van de kerkgebouwen geld.
Dit geld moeten we samen zelf opbrengen. Daarom vragen wij u als lid van de plaatselijke protestantse gemeente een vrijwillige bijdrage te doen. Een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.
Naast deze Actie Kerkbalans spannen wij ons in om extra inkomsten te genereren uit bijvoorbeeld verhuur van ruimten in onze gebouwen en proberen we aanvullende subsidies te verkrijgen.  
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Stichting Rosa Lima Sittard opgeheven
 
STICHTING ROSA LIMA SITTARD NA 25 JAAR OPGEHEVEN Op initiatief van vredesbeweging, kerken en wereldwinkel werd 25 jaar geleden Stichting Sittard-Rosa-Lima opgericht. Namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht is Leen Plessius lang medebestuurslid geweest. Niemand vermoedde op dat moment dat dit initiatief om een brug te slaan tussen Sittard en Lima in de loop van de jaren door zoveel mensen ondersteund werd.
Veel betrokken mensen in Sittard en omgeving, en strijdbare mensen, vooral vrouwen, in de sloppenwijk Comas in Lima, Peru. Door de Stichting werden al die jaren eetplaatsen en andere projecten in de sloppenwijk gefinancierd. Pater Jan Brinkhof, vanuit Nederland werkzaam in Comas, was al die jaren de contactpersoon voor de Stichting; de eerste jaren waren er ook zusters van de Goddelijke Voorzienigheid betrokken. Zij zorgden ervoor dat de projecten die de Stichting financierde, goed werden uitgevoerd.
Pater Jan Brinkhof is heel regelmatig in Sittard geweest om over zijn werk te vertellen en te laten zien wat er met het gedoneerde geld gedaan was. De laatste jaren waren er bij een aantal bouwprojecten forse overschrijdingen van de begrotingen. Dit werd vooral veroorzaakt door aanscherping van regelgeving van de overheid ter plekke, o.a. door gevaar van aardbevingen in het gebied. Verder vonden steeds meer mensen in het gebied betaald werk waardoor er met betaalde krachten moest worden gewerkt. Maar ook de leeftijd van Pater Jan Brinkhof ging een steeds grotere rol spelen: hij is inmiddels 80 jaar geworden, en het werd steeds zwaarder voor hem om de bouwplaatsen te bereiken om een en ander te controleren. Samen met Pater Brinkhof heeft het bestuur van de Stichting de huidige situatie bekeken. Er is geen opvolger gevonden voor het opbouwwerk en zeker geen team om de contacten tussen de stichting en de sloppenwijk te onderhouden.
Wel zijn er verscheidene vrouwenorganisaties ontstaan in Comas, erkend door de overheid, van waaruit veel werk verzet wordt voor het welzijn van de mensen in deze enorme sloppenwijk. Uiteindelijk is besloten de stichting op te heffen.
We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare periode: er zijn 23 gaarkeukens gerealiseerd, 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen en 3 jongerencentra en daarnaast nog een aantal kleinere projecten. Door de steun van de vele donateurs van Stichting Rosa Lima Sittard, een aantal maatschappelijke organisaties en de gemeente Sittard-Geleen kon een bedrag van € 900.000,- geïnvesteerd worden.
In een boekje wat uitgegeven werd ter gelegenheid van de opheffing van de stichting spreken zowel het bestuur als ook pater Jan Brinkhof hun grote dankbaarheid uit aan iedereen die een bijdrage hieraan geleverd heeft.
Deze stichting heeft zinvol werk kunnen doen voor de mensen in Lima.
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Woord van de Kerkenraadsvoorzitters
 
Samen slaan we nieuwe wegen in. In de aanloop naar het samengaan van de PGSG en de PGGBU is het goed om elkaar nog beter te leren kennen. In deze eerste uitgave van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan onze kerkenraadsvoorzitters. Vragen die u/jij natuurlijk ook voor uzelf/jezelf mag beantwoorden. De antwoorden van Bertha Verkerk zijn cursief weergegeven; de antwoorden van Marnix van Gurp regulier. Wat betekent het geloof voor jou persoonlijk? Is er (wel eens) sprake van twijfel? Bertha: God is voor mij de Bron van mijn bestaan, Degene die met mij meegaat door het leven en Degene bij wie ik mag wonen na dit leven.
Ik ben geen twijfelaar. Maar natuurlijk heb ik ook vragen, bijvoorbeeld over het onrecht en het lijden in de wereld en ook over de zin van mijn eigen leven. Over het bestaan van God twijfel ik zelden. Marnix: Het geloof is mijn hele leven heel belangrijk voor mij geweest. Het is een houvast in periodes van onzekerheid of tegenslag. Het geeft me steun om te weten dat ik er mag zijn en door God geliefd ben.
Mijn geloof is wel erg veranderd door de jaren heen. Wat vroeger een rotsvast vertrouwen was in vaste geloofsthema’s, is in heel wat gevallen vervangen door een ruimere kijk op zaken en openheid voor andere gedachten. Wat betekent de kerk voor jou persoonlijk? Bertha: Ik houd van de mensen die de kerk vormen. Ik vind het fijn om samen het geloof te beleven. In het gebouw en erbuiten. Ook met elkaar handen en voeten geven aan het geloof vind ik belangrijk. Marnix: De kerk bestaat voor mij vooral uit mensen die me dierbaar zijn, die door hetzelfde geloof en dezelfde verhalen uit de Bijbel gedreven zijn. De kerk, dat zijn voor mij de zondagse samenkomsten en doordeweekse kringavonden, maar ook de activiteiten waar we als kerkelijke gemeenschap in meedoen, zoals de acties voor de Èngele van Zitterd-Gelaen, Amnesty of oecumenische vieringen. Hoe kunnen we als kerk laagdrempelig zijn en uitnodigend voor mensen die ons willen leren kennen? Bertha: Als mensen ontdekken dat we van ze houden. Dat we naar hen willen luisteren, open staan voor hun vragen, welke vragen dit ook zijn. Als we hen een thuis bieden waar ze mogen geven en ontvangen. (Samengevat: als we Jezus navolgen.) Marnix: Dat kunnen we alleen als we zelf actief met ons geloof bezig zijn, als wat we geloven een integraal onderdeel van ons leven is. Als de kerk voor ons zelf leeft, is het makkelijk om eens iemand uit te nodigen. In de zondagse kerkdiensten moet de taal aanspreken bij de leefwereld van alledag. Tegelijkertijd geloof ik dat doorleefde tradities zoals Kerst en de Stille Week, zingen, bidden en uit de Bijbel lezen hun eigen aantrekkingskracht hebben. Is klokgelui op zondagochtend nog wel van deze tijd? Bertha: Klokgelui op zondagochtend vind ik mooi. We mogen laten zien en ook horen dat we er zijn. Maar als het klokgelui de mensen die in de buurt van de kerk wonen zou storen, dan is het wel belangrijk dat we hierover in gesprek gaan. Marnix: Klokgelui heeft niet meer de functie van vroeger toen mensen uit de buurt opgeroepen werden om naar de kerk te komen. Ik vind het wel een interessante gedachte of je in plaats daarvan iets zou kunnen bedenken om wèl mensen uit de buurt naar de kerk te trekken. Klokgelui op zondagochtend lijkt me eerder vervreemdend werken voor de mensen uit de buurt dan dat ze daardoor aangetrokken worden om naar de kerk te komen. Heeft de lengte van kerkdiensten invloed op de beleving of maakt het niet uit hoe lang een kerkdienst duurt? Bertha: We zijn gewend dat de kerkdienst tussen een uur en een uur en een kwartier duurt. Als de dienst uitloopt, dan verlies ik gemakkelijk mijn aandacht. Marnix: De lengte is niet het meest kritische element van een kerkdienst, het gaat eerder om beleving, troost, saamhorigheid en inspiratie. Dat zijn elementen waarbij duur niet zo belangrijk is. Onze traditie van kerkdiensten is niet verkeerd, maar van mij mag er aan de ene kant meer tijd besteed worden aan stilte en spiritualiteit en mag er aan de andere kant meer inhoudelijk interactie tussen mensen zijn. Hoe heb je Kerst gevierd dit jaar? Bertha: Ik mocht op kerstavond voorgaan in het kerkje in Beek, dat was heel bijzonder. Eerste Kerstdag zijn we na de dienst naar Houten gereisd en hebben we verder doorgebracht bij onze middelste zoon en zijn gezin. Al onze kinderen en kleinkinderen waren er. Dit was heel fijn en waardevol. Het was al een aantal jaren geleden dat we met Kerst bij elkaar konden zijn. Marnix: Onze kinderen komen traditioneel bij ons eten op de avond vòòr Kerst. We komen als gezin niet meer zo heel vaak bij elkaar, dus dat maakt het extra speciaal. ’s Avonds zijn we naar de Kerstnachtdienst gegaan, waar we met Synoidos onze kerstliederen hebben laten horen. Op tweede Kerstdag zijn we bij familie in Eindhoven geweest. Waarom zien we zo weinig jeugd in onze kerken? Bertha: Op zondag naar de kerk gaan heeft voor veel jonge mensen geen prioriteit. In hun drukke bestaan kiezen ze op zondagochtend voor andere dingen als uitslapen of sporten. Ook spreken de diensten in onze kerken hen niet aan. En als er dan ook nog weinig of geen ander jongere mensen zijn als ze een keer naar de kerk komen, dan is er ook ‘geen gezelligheid meer aan’.
Ik denk dat het goed zou zijn als we met jongeren in gesprek gaan over geloof, over spiritualiteit, en samen proberen te ontdekken waar ze behoefte aan hebben en hoe zij hier zelf vorm aan willen geven. Marnix: We zijn blijkbaar niet voldoende in staat geweest de boodschap van de Bijbel in de veranderde wereld actueel en relevant te houden. Er is natuurlijk ook enorm veel concurrentie gekomen, met name van internet, games en social media en jongeren hebben veel vrijheid om hun tijd zelf in te vullen. Gelukkig zijn er ook voldoende voorbeelden dat jongeren enorm geëngageerd zijn, zoals tijdens The Passion of bij een groep als Extinction Rebellion. Zouden we hiervan kunnen leren om onze boodschap ook relevant voor de jeugd te maken? Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor de kerk en beleef je daar ook plezier aan? Bertha: Ik houd van God en ik houd van mensen. Over het algemeen vind ik het heel fijn om voor en in de kerk bezig te zijn, al vind ik het niet altijd gemakkelijk. Marnix: Ik geloof dat de boodschap van Jezus, van vrede, gerechtigheid en heelheid ook in onze tijd heel erg actueel is. Mensen zoeken naar zingeving en verbondenheid. Als christelijke geloofsgemeenschap hebben we iets te bieden. Ik wil me ervoor inzetten om die boodschap op een nieuwe manier in te vullen. Ik vind Spring! een mooie nieuwe manier van samenkomen, maar ook het breicafé, de maaltijden die we organiseren en zin&hapjes zijn geweldige initiatieven. Het inspireert me als mensen samen nieuwe manieren vinden om de boodschap van Jezus in te vullen. Spreek je in je persoonlijk gebed God aan met Gij of met U/Jij, met Vader of met Heer? Waarom? Bertha: Ik spreek God aan met ‘U’. Zo doe ik het al vanaf dat ik zelf bid. Tegen mijn ouders zei ik ook ‘U’. Voor mij heeft dit te maken met wat ik geleerd heb, met gewoonte, maar ook met respect. Ik zeg vaker ‘Vader’ als ik God vraag om voor iets of iemand te zorgen. En verder noem ik God ook met andere namen, afhankelijk van wat ik bid en hoe ik me voel. Marnix: Met ‘U’. Dat heb ik altijd zo gedaan en dat voelt prima. Ik noem hem ook Vader in navolging van Jezus. Als het Jezus zijn invulling was om zo met God te praten, dan is het voor mij misschien ook niet zo verkeerd. Heb je nieuwe ideeën voor onze gezamenlijke kerk? Bertha: Ik zou zeggen: lees het beleidsplan. En als ik toch iets moet noemen: samen naar nieuwe vormen van pastoraat zoeken, ook voor mensen die niet tot onze kerk horen, dat vind ik belangrijk. Ik denk dat er veel behoefte is aan een luisterend oor, aan echt meeleven en meedenken over levensvragen. Vooral bij mensen die in hun leven op kruispunten van wegen staan. Marnix: Het allerbelangrijkste vind ik dat we samen weer enthousiast raken over wat we geloven: dat ieder mens waardevol is, dat we onderdeel zijn van Gods Koninkrijk, dat we iets voor anderen kunnen betekenen en zo het leven zin kunnen geven. We hebben zoveel talent in de gemeente: als we dat inzetten gaan er met Gods hulp mooie dingen groeien. Ieder kan dat op zijn eigen plaats doen, maar in verbondenheid met elkaar kunnen we heel veel bereiken.
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Afscheid Janny van der Laan als Redactrice
 
Vanaf 1 januari dit jaar 2020 valt er een nieuw kerkblad bij u in de bus. Niet meer het vertrouwde “Kerknieuws” of “Gaandeweg”, maar het nieuwe en gezamenlijke “Onderweg”. Bijna 20 jaar was Janny van der Laan degene die de redactie van het Kerknieuws deed. Altijd met een eigen bijdrage op de eerste pagina dat steevast begon met “Beste lezers”. In deze bijdrage verwees ze meestal al even naar de inhoud van het Kerknieuws, maar haar “Woord vooraf” bevatte ook vaak een persoonlijke noot of wederwaardigheid. Boeiend waren ook de interviews die Janny gedurende meerdere jaren afnam met gemeenteleden en met anderen, die vervolgens te lezen waren in het Kerknieuws.
Janny verwerkte de binnengekomen kopij zorgvuldig tot één geheel en zorgde ervoor dat elke drie weken het blad kant en klaar naar de kopieermachine kon. Na al die jaren heeft Janny gemeend te punt te zetten achter haar redactionele werkzaamheden. Hierbij willen we haar dan ook van harte bedanken voor al haar werk voor het kerkblad gedurende een lange periode!
Pier Prins
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Broodmaaltijd Grevenbicht
16 januari
 
Het lijkt ons heel erg fijn om aan het begin van het nieuwe jaar een broodmaaltijd te houden, waarbij de Grevenbichters elkaar weer een keer kunnen ontmoeten en bij kunnen praten.
Het idee is dat eenieder klaargemaakte boterhammen of broodjes meeneemt. Deze zullen we dan in een grote mand verzamelen en daarna gezamenlijk opeten. Voor soep, koffie en thee wordt gezorgd. Ds. Pier Prins zal ook aanwezig zijn. De broodmaaltijd is dan ook een mooie gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. Van harte welkom op donderdag 16 januari om 17.00 uur in het kerkje in Grevenbicht! Graag doorgeven of je komt bij:
Anja Ruber, tel. 046-4854060; email: anja.ruber@ziggo.nl
Ida en Ton Dorrestijn, tel. 046-4857835; email: a-dorrestijn@home.nl
[Opgenomen op: 12-01-2020]
BIJEENKOMST WIJK GREVENBICHT
 
Op 12 november 2019 was er een bijeenkomst in het kerkje in Grevenbicht met ds. Pier Prins, Marnix van Gurp, voorzitter van de kerkenraad, een 10-tal gemeenteleden uit Grevenbicht en de bestuursleden van het Podiumkerkje.
Het betrof een informele kennismaking tussen Pier, Marnix en de groep uit Grevenbicht. Afgesproken is dat Anja Ruber voortaan de coördinatie en de organisatie van de kerkdiensten in Grevenbicht op zich zal nemen. Zij zal daarbij in een groeps-app telkens op tijd om hulp vragen. Immers het voorbereiden van het kerkje voor diensten heeft soms nogal wat voeten in de aarde, omdat het kerkje ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Ton Dorrestijn vertelde iets over de organisatie van de koffiemiddagen en stelde voor in het nieuwe jaar een keer een gezamenlijke broodmaaltijd te organiseren. Pier was hier een warm voorstander van en heeft toegezegd dat hij daarbij aanwezig zal zijn.
Ida Dorrestijn vertelde over de overige activiteiten van het pastoraal team in Grevenbicht, zoals het aansturen van een groot team van bezoekvrijwilligers, die elk enkele van de oudere gemeenteleden bezoeken. Ds. Pier Prins heeft uitgelegd dat hij na het vertrek van ds. Stegink het zogenaamde crisispastoraat voor Grevenbicht op zich heeft genomen, zoals bij overlijden en ziekte.
Hiervoor kan hij worden opgebeld op telefoonnummer: 4360037 of via email: prins1959@gmail.com. Uiteraard kunnen verzoeken en berichten ook altijd worden doorgegeven aan de leden van het pastoraal team, aan Anja Ruber (4854060) en aan Ida en Ton Dorrestijn (4857835). We hopen met elkaar op een goede samenwerking!
Pier Prins
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Afscheid ambtsdrager
 
Op zondag 19 januari nemen we in de kerkdienst in Beek afscheid van Henk van Doornik als diaken. Vele jaren heeft Henk zich als diaken ingezet voor het werk van de ZWO-commissie van Geleen-Beek-Urmond en later was dat ook in toenemende mate samen met de ZWO-commissie van Sittard-Grevenbicht. Ook aan het werk van de kerkenraad heeft hij zijn steentje bijgedragen in een periode waarin veel aan de orde was. Henk stopt niet met al zijn taken. Hij gaat door als lid van de ZWO-commissie en als oudste. Op deze plaats een hartelijk dank voor alle inzet voor de kerk in de afgelopen jaren, waarmee hij van betekenis is geweest voor de kerk.
[Opgenomen op: 12-01-2020]
Waar Naartoe?
 
Als een nieuw kerkblad “Onderweg” heet, is de logische eerste vraag: “Waar naartoe?” Het logische eerste antwoord is: “Naar een gezamenlijke protestantse gemeenschap Geleen-Beek-Urmond-Sittard-Grevenbicht”, al zal deze ongetwijfeld anders gaan heten. En dat is een mooie gedachte, maar over enkele maanden zullen we daar zijn aangekomen en dan zijn we in die zin niet meer onderweg. Een nieuwe naam dan maar weer? Ik denk het niet, want onderweg zijn betekent veel meer. Onderweg doet denken aan reizen en vakantie. Dan is het een heerlijk beeld van ontspanning, nieuwe ontdekkingen en doen waar je zin in hebt, omdat je even niets hoeft. Het is dan mooi ergens aan te komen, maar ook jammer dat het reizen voorbij is. Het is een soort onderweg dat maar het liefst zo lang mogelijk zou moeten duren. Ik vind dat we bij onze kerkgemeenschap ook aan zoiets mogen denken: een plek waar je nieuwe ontdekkingen kunt doen (nieuwe inzichten opdoet) en waar even niets hoeft (je even op adem komt). Onderweg doet ook denken aan hopen op een veilige aankomst. De vluchteling is niet onderweg om te genieten en hoopt ook niet zo lang mogelijk te reizen. De aankomst is het doel. Wat zou het fijn zijn als je niet meer onderweg hoeft te zijn, als je niet zelfgekozen hebt voor de reis die je maakt. Zijn waar je góed zit, dat wil je, zodat je niet meer weg hoeft en rust vindt. Dit is het soort onderweg dat onrust geeft, het ongemakkelijke gevoel dat er nog iets bereikt moet worden, omdat het nog niet goed is zoals het is. Kunnen we iets met dat ongemakkelijke onderweg, als we kerk zijn? Nou en of, zou ik zeggen. Jezus is voortdurend onderweg in de Bijbel, maar het is geen vakantiereis. Hij is onderweg om te ontmoeten, te verkondigen en te genezen. Hij is ook onderweg om in Jeruzalem aan te komen, waar zijn weg in zekere zin eindigt, maar toch ook weer niet. Het zou ondenkbaar zijn dat wij nu christenen waren, als Jezus niet onderweg was geweest omdat er iets moest veranderen. Ook hier moest er iets bereikt worden, omdat het niet goed is zoals het is. Op dezelfde manier zijn wij onderweg. Als je volgeling van Jezus bent, móet je wel onderweg. En het is nog erger: thuis ben je nooit, het is altijd een voorlopige situatie waarin je je bevindt. Ook de titel van dit nieuwe kerkblad is dus geen geruststelling. Het niet zomaar een lekker onderweg zijn, omdat we het zo gezellig hebben samen. Het is altijd ook een route die naar iets anders en iets nieuws leidt. Deze gemeenschap, deze gebouwen, deze mensen, dit geloof, deze liederen, deze waarheden zijn allemaal stappen op een weg die verder gaat. Je kunt het ook zo zeggen met een uitleg over wat traditie is: het enige wat niet verandert is dat er dingen veranderen. En deze zin mogen we gerust twee keer lezen. Dus nee, ook dit kerkblad is niet definitief en heeft ooit zijn tijd gehad. Geen probleem, want zo gaat de traditie door. En zo kunnen we telkens zien wat goed is op het punt van de weg waarop je op dit moment bent, omdat we altijd onderweg zijn. Zijn we dan ooit gearriveerd? Jezus heeft daar zijn eigen antwoord op. Hij spreekt telkens over het Rijk van God als de bestemming waar we naartoe reizen. De eerste volgelingen dachten nog dat zij de terugkomst van Jezus zouden zien en dan het Rijk zouden binnengaan. Wij leven in een lange traditie van mensen die het Rijk van God als belofte zien. Daar blijf je naar onderweg en dat geeft vaart. Zo zijn wij nu als gemeenschap onderweg, maar laten we alsjeblieft in beweging blijven en telkens bidden, denken en voelen wat de juiste volgende stap is op die waardevolle weg.
Ralf Smeets
[Opgenomen op: 12-01-2020]
4e Advent
 
Met dank aan Betty Dijkstra voor het maken van de foto.
[Opgenomen op: 22-12-2019]
Verslag gemeenteavond
 
Volg deze link om het verslag met foto's van het gemeenteberaad over de samengevoegde gemeentes te lezen.
[Opgenomen op: 11-12-2019]
Adieu Kerknieuws!
 
Met het kerstnummer valt het laatste exemplaar van Kerknieuws in uw brievenbus. Op de omslag staat dit nummer deel uit maakt van de 37ste jaargang. Dat betekent dat het blad het licht zag in 1982. Dat was in de periode dat de Protestantse kerken in Geleen, Beek en Urmond en omstreken (Hervormd en Gereformeerd) meer en meer gingen samenwerken. 37 jaar was het blad gevuld met lief en leed vanuit de gemeente. Persoonlijke en pastorale verhalen stonden er in opgetekend. Informatie over het kerkelijk leven werd er in aangeboden. Mededelingen vanuit de kerkenraad en andere raden en werkgroepen waren er in te vinden. Meditaties en theologische bijdragen kwam je er in tegen. Toelichtingen op de kerkdiensten werden erin vermeld. Terugkijkend op de afgelopen decennia, vinden we in het blad een schat aan informatie over hoe de ontwikkelingen waren in onze kerk. En waarin de lezers steeds werden bijgepraat over wat er speelde. Voor velen vormde het Kerknieuws dan ook een belangrijke verbinding met de kerk.  Van die 37 jaren heb ik er zelf 21 jaar een bijdrage aan mogen leveren met stukjes over de kerkdiensten, aankondigingen van gesprekskringen, met vermeldingen van bijzondere gebeurtenissen en met een eigen rubriekje “PéPé”. Ik moet zeggen dat ik niet altijd makkelijk vond om iets voor het kerkblad op papier te krijgen. Als de datum dichterbij kwam om de kopij in te leveren, voelde ik altijd wel weer enige druk. Ik blij en dankbaar dat we vele jaren een mooi en gewaardeerd kerkblad hebben kunnen uitgeven. In de loop van die 37 jaar hebben tallozen zich er voor ingezet om er voor te zorgen dat het blad gevuld en geredigeerd, vermenigvuldigd en op tijd bezorgd werd. Op deze plaats dan ook  hartelijk dank aan alle medewerkers rond het Kerknieuws!
Vanaf 1 januari komt er nieuw kerkblad uit, samen met de Protestantse Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Dat zal, zeker in het begin, wennen zijn. want mogelijk mist u de vertrouwde uitvoering. Maar er staat tegenover dat er ook weer iets nieuws geboden wordt. Zeker het eerste jaar zal het een kwestie zijn van uitproberen en bijstellen. Bovendien komt het blad iets minder vaak uit dan u gewend bent. Hopelijk leest u ook het nieuwe kerkblad met plezier en aandacht. 
Pier Prins
[Opgenomen op: 11-12-2019]
Diensten rond Kerst/Nieuwjaar
 
Kerstvieringen
Er staan meerdere kerstvieringen ons te wachten, waarin we met vreugde mogen samenkomen. Op kerstavond 24 december zijn er vier kerstvieringen in beide Protestantse Gemeenten: 19.30 uur in Grevenbicht met medewerking van een koor. Voorafgaande aan de dienst speelt voor de kerk een koperensemble. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk. 20.00 uur in Beek De kerstavonddienst in Beek begint dit jaar eerder dan andere jaren. Het thema is: 'Een wonderlijk cadeau...van God'. De cantorij zal voor en met ons zingen. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er glühwein en chocolademelk.
 
20.00 uur in Sittard (Gruizenkerk) 22.00 uur in Sittard (Johanneskerk) met medewerking van het koor  Synoidos Op kerstmorgen 25 december is de kerstviering in de Johanneskerk Oudjaarsavonddienst op 31 december in de Gruizenkerk
We sluiten het jaar 2019 af met een korte viering in de Gruizenkerk. Op de drempel van oud naar nieuw staan we even stil bij wat geweest is en bij wat komt. Een moment van samenzijn en bezinning Zondag 5 januari 2020: Nieuwjaarsdienst, doop en belijdenis
De eerste zondag in het nieuwe jaar biedt ons de gelegenheid om elkaar veel heil en zegen te wensen voor het komende jaar 2020.  Bovendien is het een extra bijzondere dienst omdat Zahra belijdenis van haar geloof zal afleggen en vervolgens gedoopt zal. worden. Ook zullen haar twee kinderen Daniël en Dyana de doop ontvangen. Zahra verblijft sinds het voorjaar van 2019 met haar kinderen in het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. 
[Opgenomen op: 11-12-2019]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018